Niewidzialna moc

oparająca się na wierze w istnienie sił nadprzyrodzonych, które można opanować i kształtować za pomocą odpowiednich zaklęć dzielących się na werbalne i niewerbalne. (powrót)
Online: 21
Zarejestrowanych: 55926
© 2006-2017 hogwart-rpg.com
Harry Potter and all related indicia are trademarks of Warner Bros. and J.K.Rowling.
Hogwart-rpg.com site is not associated in anyway with J.K. Rowling, Warner Bros., or any other official entity.


facebook hogwart-rpg