Świat czarodziejów

to społeczność, w której czarodzieje i czarownice żyją odseparowani od (niemagicznego) społeczeństwa Mugoli. Dwie wspólnoty są utrzymywane w separacji przez użycie uroków, zaklęć i dyskrecji. Czarodzieje mają zakaz odsłaniania czegokolwiek o magii przed Mugolskim społeczeństwem, według Kodeksu Tajności Czarów.
Magia jest wyuczona poprzez naukę, trening i tradycyjne szkolenie, ale Mugole po prostu nie mogą się jej nauczyć. Niemagiczne zdolności, takie jak otwieranie zamka za pomocą wsuwki do włosów w porównaniu do otwierającego zaklęcia, są rzadkością. Magia jest używana do prawie wszystkiego, włącznie z gotowaniem, czyszczeniem, podróżowaniem, porozumiewaniem się, wychowywaniem dzieci i leczeniem. Mimo, że z zewnątrz magia sprawia wrażenie moralnie obojętnej, natura dobroczynnych lub wrogich zaklęć zostawia w tyle intencje. Na przykład, Zaklęcie Cruciatus nie może skutecznie torturować ofiary z bólem, jeśli rzucający nie odczuwa pragnienia zrobienia prawdziwej krzywdy ofierze. Technologia Świata Magii wydaje się średniowieczna w oryginale, ponieważ używanie magii zapobiega potrzebie unowocześnienia jej. (powrót)
Online: 22
Zarejestrowanych: 44023
© 2006-2017 hogwart-rpg.com
Harry Potter and all related indicia are trademarks of Warner Bros. and J.K.Rowling.
Hogwart-rpg.com site is not associated in anyway with J.K. Rowling, Warner Bros., or any other official entity.


facebook hogwart-rpg